Petr Vaňura – rozloučení po ukončení mandátu

Když přivřu oči a měl bych charakterizovat moje presidentování jednou věcí, tak by to bylo jednoznačně MS 2014 v Brně. Takto si představuji týmovou práci na společné věci. Takto si představuji reprezentaci českých kuželek. A takto jsem si představoval, že bude jednou vypadat kuželkářský sport v České republice. Bohužel moje vize neuspěla.

Video z Mistrovství světa v kuželkách 2014 v Brně

https://youtu.be/EcpOFTIIZ5k

Chtěl bych poděkovat týmu, který tuto akci zajišťoval a speciálně některým členům mého VV ČKA.

Pavlu Mecerodovi, Janě Holubové, Petru Streubelovi, Naděždě Dobešové, Františku Majerovi a Lukáši Hlavinkovi.

Klaus Barth, president NBC, na oslavě 80. výročí založení českých kuželek při svém vystoupení tuto akci označil za nejlépe organizačně zvládnuté MS v kuželkách všech dob a předpověděl, že bude jen velmi obtížné ji překonat. A že jsme pro propagaci kuželkářského sportu u nás i ve světě udělali obrovský kus práce.

Toto je moje vizitka.

Moje nová vize je, z pozice 1. vicepresidenta WNBA, prosadit do výroby a uvést na trh bezšňůrový ASK.

Děkuji za 33 % hlasů ve volbě prezidenta ČKA. Je to pro mě světlo na konci tunelu.

Všem aktivním a slušným lidem přeji všechno nejlepší.

Poděkování od Thomase Berka (prezident WNBA)

Vážený pane prezidente Vaňuro, milý Petře,

děkuji velmi srdečně za pozvání k 80. jubileu českého kuželkářského sportu. Byla to velmi krásná a důstojná akce a velmi krásný večer mezi přáteli sportu.

80 let je doba dlouhá a bohatá na tradice, a při jubilejním večeru byla připomenuta velice působivě. Díky mnohokrát, milý Petře, za organizaci a za provedení akce. Můj dík patří také všem pracovníkům a pomocníkům, kteří se na této jubilejní akci podíleli. Můj zvláštní dík patří také panu Karlu Tenkovi.

Děkuji Ti jménem prezídia WNBA srdečně za Tvoji dosavadní práci jako prezident českého spolku Česká kuželkářská asociace a za spolupráci ČKA s WNBA.

Těším se nyní na naši společnou práci v prezídiu WNBA ku prospěchu mezinárodního kuželkářského sportu.

S přátelským pozdravem

Thomas Berk
prezident WNBA

Originál v Němčině

Sehr geehrter Herr Präsident Vanura, lieber Petr,

ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zum 80jährigen Jubiläum des tschechischen Kegelsports. Es war eine sehr schöne und würdevolle Veranstaltung und ein sehr schöner Abend unter Sportfreunden.

80 Jahre ist eine lange und traditionsreiche Zeit, an die am Jubiläumsabend beeindruckend erinnert wurde. Vielen Dank, lieber Petr, für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Meinen Dank auch an alle Mitarbeiter und Helfer, die an dieser Jubiläumsveranstaltung mitgearbeitet haben. Mein besonderer Dank geht an Herrn Karel Tenk.

Ich danke Dir im Namen des WNBA Präsidiums herzlich für Deine bisherige Arbeit als Präsident des tschechischen Verbandes Česká Kuželkářská Asociace und die Zusammenarbeit der CKA mit der WNBA.

Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Arbeit im WNBA Präsidium zum Wohl des internationalen Kegelsports.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Berk
Präsident WNBA

Poděkování od Klause Bartha (prezident NBC)

Milý Petře,

četl jsem Tvoje slova na rozloučenou na domovské stránce CZE. Je to velmi emotivní. Byl bych si přál, abys mohl pokračovat v Tvé práci v CZE. Práce ve WNBA nás bude dále sbližovat. Velice bych si však přál, abychom mohli realizovat spolupráci v NBC. Jsem přesvědčen, že se uvidíme v Blansku 2017 a v Rokycanech 2019. Rád i častěji!

Děkuji Ti za ten krásný den v Brně!
Mnoho, mnoho díků.

S pozdravem
Klaus Barth

Originál v Němčině

Lieber Petr,

ich habe Deine Worte zum Abschied auf der CZE-Homepage gelesen. Es ist sehr emotional. Ich hätte gewünscht, dass Du Deine Arbeit in CZE fortsetzen kannst. Die Arbeit in der WNBA wird uns weiter zusammen zusammenhalten. Aber ich wünsche mir sehr, dass wir eine Zusammenarbeit in der NBC realisieren können. Ich bin sicher, wir sehen uns in Blansko 2017 und in Rokycany 2019. Gerne öfter!

Ich danke Dir für den schönen Tag in Brno!
Vielen, vielen Dank!

Liebe Grüße
Klaus Barth

Článek vyšel dne 28. 6. 2017 na www.kuzelky.cz