Podpora sportu

World Ninepin
Bowling Association

MS v kuželkách
Brno 2014

Jihomoravský krajský
kuželkářský svaz

Kuželkářský klub
Brno-Židenice

Kuželkářský klub
Slovan Rosice

Kuželkářský blog

Kuželkářská diskuse

Projekt název: AI Skittles – Automatická identifikace stavu herního pole kuželek

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025003

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Inovační vouchery. Cílem projektu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi společností Vaňura, s.r.o. a FSI VUT v Brně, Ústav automatizace a informatiky. Na základě realizace projektu dojde k zintenzivnění vlastních inovačních aktivit společnosti v oblasti sportovních činností.