Pověření uspořádáním Mistrovství světa 2014

Mezinárodní kuželkářská federace FIQ/WNBA/NBC rozhodla o uspořádání Mistrovství světa mužů a žen (18.–24. 5. 2014) a Mistrovství světa juniorů (12.–17. 5. 2014) v České republice.

Na základě rozhodnutí VV ČKA byla schválena delegace tohoto pověření na Jihomoravský krajský kuželkářský svaz se všemi právy a povinnostmi, které s pořadatelstvím souvisí, a ustanovením organizačního výboru MS byl pověřen Ing. Petr Vaňura.

Ing. Jiří Jančálek, CSc.
Prezident ČKA


Vážení přátelé kuželkářského sportu,

Jsem rád, že budu moci po krátké odmlce, způsobené zdravotní indispozicí, pokračovat na přípravě uvedeného MS 2014 v Brně. Chtěl bych Vás tímto vyzvat, pokud je někdo ochoten se zapojit do přípravy tohoto mistrovství, tak aby mě kontaktoval na E-mail MS2014Brno@vanura.cz.

Díky
Petr Vaňura

Článek vyšel dne 12. 12. 2011 na www.kuzelky.cz