Průzkum trhu – bezšňůrové ASK

Vážené kuželkářské kluby, oddíly, spolky. Jsme společně s panem Funkem před rozhodnutím. Začít vyrábět bezšňůrové ASK?

Máme dohodu, máme výrobce v ČR, máme finanční prostředky na zahájení výroby, máme vyřešené všechny technické problémy (stroj, na rozdíl od amerických bezšňůrových stavěčů na bowling, pracuje bezúdržbově a velmi spolehlivě; byl jsem osobně přítomen u dokončeného testu 40 dní, 24 hodin každý den, bez jediného zastavení). Pro doplnění informací je ještě potřeba uvést: cena srovnatelná se šňůrovými, je potřeba dvě sady kuželek pro jeden ASK, rozměry pro umístění stroje 2500×3300 mm.

Velmi předběžně a nezávazně Vás tedy oslovuji s otázkou.

Měli byste zájem o bezšňůrový ASK?

Petr Vaňura
vanura@vanura.c

 

ZAJÍMAVÁ DISKUSE
———————————————————————–

Velmi mile mě překvapilo, že se na uvedené téma strhla na několika diskusních fórech věcná a slušná debata. Obdržel jsem od Vás i několik emailů a proto bych rád ještě podal doplňující informace.
• Vždy mně vadilo, že se při hře neustále zamotávají kuželky a toto zdržuje hru, narušuje její plynulost a brání soustředění hráčů.
• Při honbě za neustále se zvyšujícími výsledky se dostáváme do situace, kdy dodavatelé kuželkářských drah i majitelé kuželen se snaží o větší padavost kuželny a to ne vždy zcela férovými metodami.
Velkou měrou k tomu přispívají právě šňůrové automaty, kde se dá různými úpravami docílit toho, aby kuželka srazila okolní kuželky, které by jinak nespadly. Trefíte například dámu, šňůra ji přidrží a tím smete ostatní kuželky.

Nerad bych se dočkal situace, kdy dojdeme do stádia, kdy jedna kuželka bude viset tak dlouho, dokud nesrazí ostatní a každým hodem padne devět. Tzn. na 120 hodů 1080. A pak budeme posuzovat, která devítka padla rychleji?

Proto jsem se tímto tématem začal zabývat.
Postupuji po dvou liniích:
• jedna je diplomatická spočívající v tom, že v současné době podnikám kroky k tomu, abych se spolupodílel na vytváření nové struktury WNBA a její technické komise, která by měla dbát na prosazování spravedlivějšího způsobu hry.
• druhá linie je technická, kdy se společně s držitelem licence na tuto technologii zabýváme otázkou výroby a distribuce.
Pokud bude zájem – zajistíme výrobu těchto automatů v dostatečné kvalitě a množství tak, aby se mohly postupně nahrazovat.

Postup:
Bezšňůrové ASK dáme na vyzkoušení do nějaké kuželny (pravděpodobně na dvoudráhu Brno – Židenice). Kde bychom to vyzkoušeli a předvedli ostatním zájemcům.
Prostorovou dostupnost vidím jako jediný problém při výměnách.
Technologie potřebuje prostor – na výšku 250 cm, šířka zůstává stejná jako u stávajících ASK, délka je cca 330 cm.

Přechod předpokládám pozvolný, zavádění by trvalo delší dobu – stejně tak jako byl v minulosti přechod mezi ručním a šňůrovým stavěním.
V současné době máme výrobce pro zkušební kuželnu a z dostupných informací a propočtů předpokládáme, že cena bude podobná šňůrovým ASK.

Tento průzkum provádím zatím pouze v České republice. Chystáme ho samozřejmě i v ostatních státech, kde se kuželky hrají.
Úplně prvním krokem bude vyzkoušení v provozu při nižších soutěžích – Brno-Židenice.
Nikdo se nemusí obávat direktivního nařízení při výměně. Spíše se jedná o předběžný průzkum, který by měl rozvířit diskusi na toto téma.
Bude záležet pouze na Vašem rozhodnutí

————————————-

Stručné shrnutí prozatímní diskuse o bezšňůrových stavěčích ne všech možných fórec, soc.sítích a Emailech.
(škoda, že memůžu zveřejnit soukromou korespondenci na dokreslení různorodosti názorů, někdy je to velmi výživné)
1.fáze – tady vítězil názor „Já ne to nemám, tak nechci, aby si to mohl pořídit i někdo jiný“
2.fáze – téměř současně s tím probíhaly výtky na téma „Jestli ten Vaňura to nedělá proto, aby na tom vydělal“
3.fáze – jak tak cestuji po vlastech českých (moravských, slezských, slovenských, rakouských, německých, italských……), tak začíná převládat zvědavost (věcná), jak to funguje?, kolik je potřeba kuželek?, bude to stíhat stavět?, nebude to hlučné?, jak to bude napojené na výsledkový servis?, jaká bude potřeba údržby?, atd, atd, atd…..
Dokonce mám i pár předběžných objenávek. A to i od ligového držstva!!!!!!
Takže všem těm, kteří nemají odvahu se veřejně prezentovat, ale tuto diskusi sledují, tak děkuji za názory. Znovu opakuji. Nebude to ze dne na den. Je tam ještě spouta ALE. Teď o víkendu jedu do Bolzána na Světový pohár, kde mám schůzku s panem Funkem. A doufám, že definitivně dohodneme připravení vzorové kuželny u nás v Brně.
Takže, děláme na tom, ale stejně bude záležet na ochotě zákazníků – kuželkářů si to pořídit.

————————————

Na Světovém poháru v Bolzánu bylo krásně, ale bohužel jsem se s panem Funkem nesešel, protože onemocněl. Dohodli jsme si ale telefonicky další postup.
Během 14 dní ho navštívím se zástupcem firmy, která má zájem „bezšňůráky“ vyrábět.
Budeme připravovat montáž dvou stavěčů u nás v Brně po skončení této sezóny.
Ještě bych se rád zmínil o jedné věci a to je diskuze na toto téma. Přemístila se téměř výhradně do soukromé E-mailové komunikace. Všechny bez rozdílu názoru prosím, aby své příspěvky zveřejnili. Nechtějí.
Proto ve stručnosti odpovím na ty kritické. Za ty souhlasné, je jich cca 80%, děkuji a vážím si Vaší podpory.
1. – tato akce je moje soukromá iniciativa
2. – presidenti WNBA i NBC o ní vědí a podporují ji, nicméně se v ní nikterak neangažují
3. – rozměry stroje se nedají zásadním způsobem zmenšit
– šířka je stejná jako šňůrové i jako konkurenční bowlingové
– výška je sice 240 cm, ale měřeno ode dna dopadliště, od „kříže“ je to 200 cm a to vyhovuje i naší supernízké kuželně
– no a délka? je potřeba si ovědomit, že „kříž“ musí zůstat „křížem“, v dopadlišti je potřeba oddělit kouli od kuželek, kuželky uspořádat tak, aby se natočily správným směrem a dopravit je do zakladače další sady nad „kříž“. Délku mají obdobnou i bowligové stavěče
– u bowlingových je menší pouze výška, protože zakládají kuželky naležato na rozdíl od Funkových, který zakládá kuželky nastojato, což je pro obsluhu a údržbu stroje zásadní zjednodušení.
4. – pokud by se našel někdo, kdo je schopen a ochoten se podílet na vývoji úplně nového bezšňůrového ASK, jsem ochoten ho i finančně podporovat

——————————————-

Bezšňůráky v Rosicích

Bohužel, jsem při přípravě přestavby naší kuželny v Brně Židenicích narazil na závažné důvody proč tam asi bezšňůrové ASK nebudou moci být. Jedná se o důvody stavbně-technické, ale hlavně majetko-právní. Bohužel pozemek na který bychom se potřebovali rozšířit není náš.
Jelikož jsem měl na pondělí 31.10. domluvenou schůzku s panem Funkem a chtěl jsem mu nabídnout místo kde bychom první B-ASK postavili, tak jsem požádal mého kamaráda Pavla Meceroda – presidenta Rosic, jestli by nesvolal mimořádnou schůzku jejich VV, kdy bych jim nabídl tuto možnost.
A teď se musím s Vámi podělit s naprosto unikátním přístupem celého VV Rosic. Zchůzka proběhla včera večer.
Nikdo z nich dopředu nevěděl čeho se schůzka bude týkat. Po přednesení mého návrhu, že bych rád, aby byli první zkušební kuželna s B-ASK jsem očekával spoustu naprosto jiných dotazů než následovaly. Všichni do jednoho se ale začali zajímat o to, jak to udělat, aby se to podařilo. Bude je to stát spoustu úsilí, přijdou o nemalé peníze za pořádání letní ligy, nebudou moci trenovat, čekají je rozsáhlé stavební úpravy, spousty brigádnických hodin. Ale převážilo jednoznačné nadšení z toho, že budou u toho, kdy se začneme vracet ke kořenům našeho sportu.
Toto jsou okamžiky, které mě naplňují odhodláním pro takovéto lidi něco smysluplného dělat.

Článek vyšel dne 12. 9. 2016 na www.kuzelky.cz

a další přispěvky s Facebooku